ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és
szolgáltatásainak igénybevételét.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szerint az üzemeltető, szolgáltató, a Mária Apartmanok Zalakaros, Laky Villa Zalakaros, Marika Apartmanok Zalakaros, 8749 Zalakaros, Kanicai út 5/A., 8749 Zalakaros, Kanicai út 5/B., 8749 Zalakaros, Szőlő utca 37. (képviseletében: Németh Tamás, Németh Lajosné, Németh Mária) elszállásolási szerződést köt a magánszálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

Szerződő felek

Egyrészről: Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál a mariaapartmanok@gmail.com e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el (továbbiakban: Vendég)

Másrészről: Szolgáltató: Mária Apartmanok Zalakaros, Laky Villa Zalakaros, Marika Apartmanok Zalakaros – Németh Tamás, Németh Lajosné, Németh Mária (továbbiakban: Szolgáltató)

Elektronikus levelezési cím: mariaapartmanok@gmail.com

Telefon: +36 30/640-6174; +36 30/283-7020

1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az ÁSZF a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt
rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása

Az ÁSZF a Vendég által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthassa. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. A jelen ÁSZF 2020. május 1-től határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak:

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon, e-mailen, vagy szóban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint egyéb szálláshely szolgáltatást nyújtó Mária Apartmanok Zalakaros.

A szolgáltatás: egyéb szálláshely szolgáltatás.

Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos vagy szóbeli
árajánlata.

Foglalás: A foglalás a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban, vagy szóban megadott visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges adatokat.

Foglalás véglegesítése, érvényesítés:

A foglalásban meghatározott szállásköltség 10 %-ának megfizetése a foglalás biztosítása érdekében.
A foglalás a szállásköltség 10 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Amennyiben a visszaigazolásban a Szolgáltató nem tér ki az foglaló megfizetésére, akkor ettől eltekint és a foglalás így is érvényes.

A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1. A Mária Apartmanok Zalakaros 2-4-6 fős apartmanokból álló épületek, és egy 8 fő fogadására alkalmas önálló ingatlan.
Maximális létszám: 12 + 6 fő, illetve 8 fő.

6.2. Az apartmanok teljesen felszereltek, kiépített parkolóval rendelkeznek, melyeket a Vendégek egyéb szálláshelyként, üdülési, pihenési célból, saját felelősségükre vesznek igénybe. A házban, illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, – ideértve a kerti grill, bográcsozó hely rendeltetésszerű használatát, – a Szolgáltató a Vendégek rendelkezésére bocsátja ott tartózkodásuk ideje alatt.

6.3. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a Vendégei biztonsága érdekében, felhívja a figyelmet az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban az általuk okozott keletkezett károkért felelősséget nem tud vállalni. A Vendég által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért a kártérítési felelősség a Vendéget terheli.

6.4. Esetlegesen felmerülő probléma esetén a Szolgáltató elérhető a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen. A Szolgáltató távozás után reklamációt nem fogad el.

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld.  Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 4 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 10 %-ának megfizetését követően jön létre, így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF automatikus elfogadását jelenti. A Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a Szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.

7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.6. A Szolgáltató a meghirdetett árait a foglalásig szabadon megváltoztathatja.

7.7. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül, a helyszínen fizetendő Vendég/éj alapon. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18. életévet betöltött személyekre vonatkozik.
Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapon kerülnek meghirdetésre.

7.8. Az egyéb fórumokon meghirdetett szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.9. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatás) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

8. Igénybevétel feltételei:

8.1. A Vendég a szállást az igénybevétel napján 14:00-18:00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 9:00m óráig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.

8.2. A Vendég a szálláshelyre érkezésekor, a szállás elfoglalása előtt, a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles igazolni. A Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a Szolgáltató tárolja. Az adatokat a Szolgáltató – a jogszabályban előírtakon túl – harmadik fél részére nem adhatja ki. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit, illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

8.3. A szálláshely nem rendeltetésszerű használatából eredő rongálás miatt felmerült költségeket a Szolgáltató a Vendégre terheli.

8.5. A házban tilos a dohányzás, az csak az erre kijelölt helyen lehetséges.

8.6. A szálláshelyre háziállat csak a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján vihető be.

9. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.

A Szolgáltató jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni, amennyiben a Vendég

A szerződés megszűnik a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, stb.) bekövetkezése esetén, melyek felett a felek nem bírnak ellenőrzéssel.

10. A Vendég jogai

 A Vendég jogosult

A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

11. A Vendég kötelezettségei

11.1. A Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatás ellenértékét.

11.2. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.

11.3. A Vendég köteles az általa, vagy kísérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a Szolgáltatónak megtéríteni.

11.4. A Vendég köteles az igénybe vett szolgáltatást rendeltetésszerűen használni, az esetlegesen okozott kárt megfizetni.

12. A Szolgáltató jogai

12.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de a Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett, szállásdíj költség 10 % összegének a megtartása a jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.

12.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 9. pont alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

13. A Szolgáltató kötelezettsége, felelőssége

13.1. A Szolgáltató a szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési
kötelezettségének teljesítése ellenében.

13.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása
alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében.

13.3. A Szolgáltató köteles a vendég tartózkodása alatt felmerülő esetleges panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

13.4. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, természeti csapás (vis
major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló ok, illetve esemény folytán
következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

14. Fizetési és lemondási feltételek

14.1. A foglaló megfizetése után fennmaradó szállásdíj összegének megfizetése a szálláshely elfoglalása előtt, a kulcs átvételét megelőzően történhet készpénzben, átutalással, illetve az OTP Bank, a K&H Bank, és az MKB Bank által kibocsátott Szép-kártyával. A foglaló megfizetése a szállásdíj összegébe beszámít.

14.2. Lemondás esetén a Szolgáltató a foglaló visszafizetésére nem köteles. A felek a foglaló jogi természetével tisztában vannak.

14.3. Bármely fizetési mód alkalmazása esetén a felmerült költség a Vendéget terheli.

15. Adatvédelem

A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a vendég adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően tárolja.

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére (Jelenlegi: 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatkezelési Tájékoztatóban teszi közzé honlapján.

Zalakaros, 2020. május 1.

 

Mária Apartmanok Zalakaros
Szolgáltató