Domácí pořádek

Vážení hosté!

Prosíme, přečtěte si náš domácí pořádek, abychom Vám mohli zajistit příjemnou dovolenou a aby nedocházelo k případným nedorozuměním. Po nedodržení domácího pořádku bude zrušena Vaše rezervace a zaplacená suma za ubytování nebude zpětně uhrazena, bez ohledu na to, že dříve opustíte ubytování.

Příchod / odchod


Parkování

Parkování je povoleno na vyhrazeném prostoru.
Prosíme, buďte s ohledem i na možnosti parkování ostatních hostů.


Odpadky / hygiena

Kouření je ZAKÁZANÉ v celém areálu bytových domů! Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených oblastech (terasy, balkony, dvory)!
Obsazené pokoje, ubytování musí být ve stejném stavu před odchodem jako byly v době příchodu, tzv. mají být čisté a nepoškozené. Prosíme, dbejte během použití pokojů a bytů na jejich čistotu, pořádek a hygienu.
V budově apartmánů (v pokojích anebo v bytech) je zakázané zanechat nepořádek a nečistotu! Během období letní dovolené je host je zodpovědný za údržbu pořádku a hygieny, taktéž i za vyprázdnění odpadkového koše v používaném pokoji a v bytě! Prosíme, neodnášejte odpadky pouze v poslední den dovolené. Prosíme, nezanechávete před odchodem na ubytování odpadky anebo špinavé nádobí.


Ruch

Prosíme brát ohled na ostatní přítomné hosty na ubytování! Nedělejte velký ruch a nastavte si hlasitost rádia, televize a jiných elektronických zařízení tak, aby jste ostatní hosty nevyrušovali.


Zařízení


Bezpečnost


Náklady / platební podmínky

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemný pobyt!