Domácí pořádek

Vážení hosté!

Prosíme, přečtěte si náš domácí pořádek, abychom Vám mohli zajistit příjemnou dovolenou a aby nedocházelo k případným nedorozuměním. Po nedodržení domácího pořádku bude zrušena Vaše rezervace a zaplacená suma za ubytování nebude zpětně uhrazena, bez ohledu na to, že dříve opustíte ubytování.

PŘÍCHOD / ODCHOD

Ubytování může být obsazeno od 13:00 hodin.

Ubytování je povinné opustit do 9:00 hodin.

Další možnosti mohou být obvykle vyřízené po předchozí domluvě.

PARKOVÁNÍ

Parkování je povoleno na vyhrazeném prostoru.

Prosíme, buďte s ohledem i na možnosti parkování ostatních hostů.

ODPADKY / HYGIENA

Kouření je ZAKÁZANÉ v celém areálu bytových domů! Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených oblastech (terasy, balkony, dvory)!

Obsazené pokoje, ubytování musí být ve stejném stavu před odchodem jako byly v době příchodu, tzv. mají být čisté a nepoškozené. Prosíme, dbejte během použití pokojů a bytů na jejich čistotu, pořádek a hygienu.

V budově apartmánů (v pokojích anebo v bytech) je zakázané zanechat nepořádek a nečistotu! Během období letní dovolené je host je zodpovědný za údržbu pořádku a hygieny, taktéž i za vyprázdnění odpadkového koše v používaném pokoji a v bytě! Prosíme, neodnášejte odpadky pouze v poslední den dovolené. Prosíme, nezanechávete před odchodem na ubytování odpadky anebo špinavé nádobí.

RUCH

Prosíme brát ohled na ostatní přítomné hosty na ubytování! Nedělejte velký ruch a nastavte si hlasitost rádia, televize a jiných elektronických zařízení tak, aby jste ostatní hosty nevyrušovali.

ZAŘÍZENÍ

Prosíme normálně používat všechno zařízení a nábytek ve vnitřních i vnějších prostorech areálu ubytování.

Není dovoleno pohybovat nábytek z jedné místnosti do druhé, do jiného bytu, vynést před budovu anebo na pláž.

Je zakázáno přenášet kuchyňské náčiní, příbory, talíře, skleničky anebo kuchyňské spotřebiče z jednoho bytu do druhého.

Prosíme optimální použití klimatizace, a žádáme vypnout klimatizaci, pokud jsou otevřené dveře anebo pokud nejste přítomen na ubytování.

Dáváme Vám k dispozici dřevo a uhlí potřebné pro grilování. Po skončení grilování prosíme uklidit okolí grilu, uhasit popel a žhavé uhlí.

Prosíme hosty, aby škody a anomálie, vzniklé během dovolené na území ubytování, okamžitě ohlásili majitelovi bytového domu.

Host je povinen nahradit způsobenou škodu majitelovi bytu.

BEZPEČNOST

Prosíme při odchodu z pokoje bezpečně zavřít dveře a okna. Neneseme žádnou odpovědnost za krádež a jakékoliv poškození osobního majetku!

Bez souhlasu majitele je zakázáno pustit do interiéru a exteriéru areálu ubytování takové lidi, kteří nejsou zahlášení jako hosté do tohoto ubytování.

Není dovoleno donést na území ubytování zbraně, hořlaviny anebo výbušniny.

Na ubytování je zakázané použití elektrického zařízení, které nepatří k ubytovací jednotce, s větším výkonem než 200 W.

Po skončení grilování, prosíme uhasit popel a žhavé uhlí!

NÁKLADY / PLATEBNÍ PODMÍNKY

V ceně ubytování jsou zahrnuté všechny režijní náklady, použití bílých povlaků, ručníků a závěrečný úklid.

Zbývající částka ze sumy za ubytování musí být uhrazena po příchodu. Částka zálohy, poslaná na konto majitele ubytování, bude odečtena z celkové částky.

Rezervační částka nebude zpětně uhrazena.

V případě dřívějšího odjezdu před původně plánovaným termínem nebude vrácena jakákoliv částka ze sumy za ubytování.

Informace

MVše, co potřebujete v Zalakarosu, najdete na níže uvedeném odkazu:

Slevy

Slevy, které nabízí náš apartmánový dům, můžete vidět kliknutím na následující odkaz:

Keywords

Tato stránka obsahuje klíčová slova pro lepší vyhledávání.

Tato stránka obsahuje maďarská klíčová slova: Zalakaros szállás, Zalakaros szállás Kanicai utca.